Voorwaarden Bijzondere Persoonsgegevens

Identiteit van de organisatie, het doel en de middelen van de verwerking

Crash Move is een organisatie die zich bezighoudt met zelfredzaamheid van mensen. Door middel van de trainingen en van een App willen we de zelfredzaamheid vergroten. De verwerking van bijzondere persoonsgegevens is met name relevant voor de ‘Crash Move App’. Dit is een App waarmee in geval van nood binnen seconden een reddingsoperatie georganiseerd kan worden. Het gaat daarbij om het overbruggen van de tijd totdat de hulpdiensten arriveren met adequate en effectieve hulp. De App maakt onderscheid in vier noodsituaties: ongeval, misdrijf, vermissing en brand. Ook u kan slachtoffer worden van zo’n situatie. Om effectieve en adequate hulp te verlenen tijdens zo’n situatie zijn (bijzondere) persoonsgegevens van u nodig. Hulpverleners ter plekke kunnen dan immers inspelen om uw medische gesteldheid.

Welke bijzondere persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt?

In de Crash Move App worden medische gegevens verwerkt, mits daarvoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven. De mogelijkerwijze te verwerken medische gegevens zijn:

  • Aandoeningen;
  • Allergieën;
  • Apotheek;
  • Bloedgroep;
  • Huisarts;

Het staat de gebruiker vrij géén of slechts een deel van deze gegevens in te vullen.

Het doel van de verwerking van de gegevens

Het staat u vrij welke van voornoemde medische gegevens u invult. De voornoemde medische gegevens zijn relevant bij het verlenen van adequate hulp. Wanneer u slachtoffer bent van een noodsituatie kan u of uw Buddy’s uw medische profiel delen met nabije hulpverleners. Die hulpverleners kunnen op basis van de aangeleverde medische informatie gerichter hulp verlenen. Hulp is daardoor effectief en adequaat. Na het ongeval zijn deze gegevens niet langer inzichtelijk voor de betrokken personen.

Wat gebeurt er met uw bijzondere persoonsgegevens?

Uw bijzondere persoonsgegevens worden door Crash Move opgeslagen in een database. Wanneer u slachtoffer bent van een noodsituatie kunnen de gegevens door u of door uw Buddy’s geraadpleegd én verspreid worden. De relevante informatie wordt enkel gedeeld met personen die hulp kunnen verlenen in de desbetreffende noodsituatie (bekwaamheids- en nabijheidstoets). Deze informatie is voor hen benodigd om adequaat en effectief hulp te verlenen.

Wat als u bepaalde bijzondere persoonsgegevens niet wilt invullen?

We onderscheiden twee situaties als u uw bijzondere persoonsgegevens niet wilt invullen. Enerzijds wanneer u helemaal geen bijzondere persoonsgegevens wilt invullen. Anderzijds wanneer u bepaalde bijzondere persoonsgegevens niet wilt invullen. Vooropgesteld dat u als gebruiker niet verplicht en dus volledig vrij bent om bijzondere persoonsgegevens in te vullen.

Wanneer u helemaal geen bijzondere persoonsgegevens wilt invullen, hoeft u simpelweg geen toestemming te verlenen. Als u geen toestemming geeft of uw toestemming heeft ingetrokken, verwijderen wij al uw bijzondere persoonsgegevens en slaan wij niets (meer) op.
Wanneer u slechts een deel van uw bijzondere persoonsgegevens wilt invullen, moet u wel toestemming verlenen. Als u vervolgens naar ‘Medisch Dossier’ gaat, kunt u per onderdeel medische gegevens invullen. Het onderdeel waarvan u uw bijzondere persoonsgegevens niet wilt delen, vult u simpelweg niet in.

Intrekken van uw toestemming

Het staat u uiteraard vrij om uw toestemming na het verlenen weer in te trekken. Dat kan via de Crash Move App: Profiel > Belangrijke gegevens > Medisch Dossier > Bijzondere persoonsgegevens. Wanneer u uw toestemming intrekt, verwijderen wij alle bij ons bekende bijzondere persoonsgegevens.

Geen toestemming, geen uitvoering ‘overeenkomst’

Als u geen toestemming verleend voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens, slaat Crash Move daaromtrent ook geen gegevens van u op. Dat betekent dat uw medisch dossier (dossier is immers leeg) ook niet gedeeld wordt wanneer u slachtoffer bent van een noodsituatie. Het heeft verder geen effect op de werking van de Crash Move App.

Delen van bijzondere persoonsgegevens

Ben bewust dat met het verlenen van toestemming, u toestemming geeft voor het verzamelen en verwerken van uw bijzondere persoonsgegevens. Dat deze gegevens opgeslagen worden én dat deze gegevens zowel door u als door uw Buddy’s gedeeld kunnen worden met het netwerk van Crash Move, waarbij derden mogelijk inzicht krijgen in uw bijzondere persoonsgegevens.

 

Klik hier om de voorwaarden bijzondere persoonsgegevens te downloaden.