Zelfredzaam met de Crash Move Lifesaver App

AppStore Google Play Store

Ongeval melden

Brand melden

Misdrijf melden

Vermissing melden

Altijd voorbereid in geval van nood

Crash Move zorgt voor zelfredzaamheid in jouw eigen safe community. Weet wat te doen in de eerste zes minuten tussen het vacuüm van de 112-oproep en aankomst van professionele hulpverleners. Acute hulp dus bij ongeval, brand, geweld of vermissing.

 

AppStore Google Play Store

Zelfredzaamheid

Je regisseert je eigen hulpnetwerk. Familie, vrienden, buurtbewoners zitten allemaal in jouw netwerk. Het zijn jouw buddy’s die acute hulp verlenen in geval van nood en ze vergroten dus jouw zelfredzaamheid.

Hulpnetwerk

Erg belangrijk om professioneel te handelen bij levensbedreigende situaties als hulpdiensten onderweg zijn. Buddy’s en EHBO-ers uit de directe nabijheid zijn onmiddellijk ter plekke om noodhulp te bieden.

Kritieke informatie

Kritieke, medische informatie wordt gedeeld zodat alle buddy’s alle informatie die van belang is voor adequate, acute hulpverlening snel en overzichtelijk kunnen raadplegen. Van levensbelang als elke seconde telt.

Levensreddend

Dankzij Crash Move kun je altijd gebruik maken van levensreddende C-ABCDE protocollen uitgevoerd door specialisten met een professionele achtergrond in acute hulpverlening bij Defensie, brandweer, politie en traumahulp.

Medisch dossier
Signalement
Locatiebepaling

Informatie delen bij nood

Buddy’s en hulpverleners kunnen direct adequaat optreden als zij via de Crash Move Lifesaver App direct op de hoogte zijn van bepaalde aandoeningen of medicatiegebruik van het slachtoffer. Zo kan gerichte behandeling plaatsvinden.

Bij een vermissing kan een correcte signalementsbeschrijving van levensbelang zijn. Zo kan snel een zoekactie in eigen regie op touw worden gezet. Onderscheidende kenmerken van dierbaren zijn in een eerder stadium al gedetailleerd ingevuld in de Crash Move Lifesaver App.

In geval van brand of instorting is het voor hulpdiensten een groot voordeel om te weten waar slachtoffers zich exact bevinden. Zo kan onnodig tijdverlies worden voorkomen en kunnen hulpdiensten doelgericht te werk gaan.

Download gratis de Crash Move Lifesaver App

Zorg vandaag nog voor zelfredzaamheid in jouw eigen safe community

 

AppStore Google Play Store

Crash Move Lifesaver App