Complete risico-inventarisatie

Up-to-date risicomanagement, actuele vluchtroutes, een permanente bezettingsgraad in hulpverlening en een continu hulpmiddelenoverzicht. Het veiligheidsportaal managet de complete Safe Area.

Uw bedrijf als Safe Area

Voorkom ongevallen, letsel en schade en beheers alle mogelijke risico’s op de werkvloer. Zorg dus voor een veilige werkomgeving voor uw personeel en klanten! Uw bedrijf inrichten als een volledige Safe Area is namelijk uw verantwoordelijkheid.

Mogelijkheden directie

Financieel voordeel

Nu is veiligheid voor u nog een grote kostenpost. Crash Move zorgt er voor dat u op alles bent voorbereid. Eventuele claims voor aansprakelijkheid, boetes of imagoschade worden voorkomen doordat hulpverlening goed is geregeld.

 

Commercieel voordeel

Klanten, gasten of personeel binnen uw bedrijf of park komen allen in het bezit van de Crash Move App en zijn dus automatisch bij toegang tot uw bedrijventerrein of park voorzien van veiligheid en hulp. Een veilig gevoel.

Juridisch voordeel

De Arbowetgeving eist veiligheid. De arbeidsinspectie kan boetes opleggen of de bedrijfsvoering zelfs stilleggen. Daar moet u natuurlijk niet aan denken. Crash Move zorgt voor een up to date RI&E. U bent altijd op alles voorbereid.

Emotioneel voordeel

De Crash Move App zorgt voor veiligheid en acute hulp in geval van onraad of absolute nood. U wilt het niet op uw geweten hebben als er gewonden of doden vallen. Nooit een schuldgevoel, want hulpverlening is goed geregeld.

Mogelijkheden manager veiligheid

Activieve risicobeheersing

Alle medewerkers hebben inzicht in de risico’s, de status en de te nemen maatregelen en kunnen eenvoudig risico’s melden. Dit gaat via een snelle, digitale link. Zo kunnen in real time passende maatregelen worden genomen.

Digitaal vluchtplan

U heeft altijd een digitale plattegrond met actuele vluchtroutes, verzamelplaatsen en hulpmiddelen bij de hand. De plattegronden zijn ondergebracht in het bedrijfsportaal. Gasten en personeel lezen dit direct af op hun app.

 

Bezetting hulpverlening

Crash Move managet via het portaal de optimale bezettingsgraad van BHV’ers en EHBO’ers.  Ook in samenwerking met bedrijven in de directe omgeving. Zo neemt de kans op hulp toe terwijl de organisatiekosten worden gedeeld.

Hulpmiddelen op orde

Crash Move App tackelt de inzet van hulpmiddelen. Het beheer van de middelen via de App is altijd geactualiseerd. Hulpmiddelen worden direct vervangen indien een middel is verlopen of juist is ingezet na een incident.

Ernstige incidenten

Brand

Brand in een van de bedrijfshallen. Ernstige rookontwikkeling en een penetrante gaslucht. De Crash Move App zorgt direct voor veilige vluchtroutes en verzamelpunten voor personeel en gasten. De brandweer weet snel wie in de gevarenzone verkeert.

Ongeval

Bij een ongeval of onwelwording binnen de safe area van bedrijven zijn er altijd medewerkers aanwezig die levensreddend kunnen handelen volgens de C-ABCDE protocollen totdat professionele hulpverleners ter plekke zijn.

 

Misdrijf

Medewerkers zijn bij een overval, bedreiging, inbraak of geweldsdelict niet altijd in staat om zelf 112 te bellen. Via een stil alarm kan de politie alsnog worden ingeschakeld. Ook kan snel essentiële informatie worden verzameld.

Vermissing

Een vermissing op een pret- of recreatiepark kan leiden tot paniek. De Crash Move App verstuurt direct aan iedereen in de omgeving van de vermissing het signalement. Zo kan snel een gerichte zoekactie worden gerealiseerd.

Inrichting Safe Area

Afbakening

Crash Move zet een digitaal hekwerk om uw bedrijfsterreinen. Dat wordt uw afgebakende Safe Area waarin een volledige ingetekende plattegrond zorgt voor actuele veiligheid voor personeel en ingecheckte gasten.

Real time RI&E

Crash Move maakt een overzichtelijke risico-inventarisatie die wordt geïmplementeerd in het veiligheidsportaal. Alle potentiële levensbedreigende situaties worden onder de loep genomen. Altijd actueel en volledig up to date.

Maatregelen

Crash Move zorgt a.d.h.v. de actuele RIE dat er altijd een optimale bezetting  is van hulpverleners. Ook de inzet van hulpmiddelen wordt permanent geactualiseerd en digitale vluchtplannen zijn voor personeel en klanten op de app beschikbaar.

Activeren Safe Area

De Safe Area wordt eenvoudig gemanaged via een gepersonaliseerde Crash Move Portaal en Crash Move app met Area-code. De manager veiligheid managet de portal en gasten en personeel checken eenvoudig in via de app. Hulp is altijd dichtbij.

Maak een afspraak

Geef je snel op voor een uitgebreide en vrijblijvende demo van de Crash Move Safe
Area, het veiligheidsportaal en de bijbehorende App.

✔  Vrijblijvend en op jouw locatie

✔  Uw locatie ingetekend in het veiligheidsportaal

✔  Uitgevoerd door ervaren professionals

Over ons

Crash Move

Crash Move is een drillterm afkomstig van het Nederlandse Korps Mariniers (1665) en zorgt voor acute veiligheid. Door snelle verplaatsing wordt securiteit gecreëerd en gevaar voorkomen. Voor alles en iedereen binnen de organisatie.

Missie

Crash Move vergroot de veiligheid van vaste bedrijfslocaties of overheidsgebieden. De missie is om de kans op letsel, overlijden, schade of zelfs vermissing van klant en medewerker te voorkomen binnen een Safe Area.

Zes minuten

Hulpdiensten hebben een gemiddelde aanrijtijd van zes minuten. In dit vacuüm leert Crash Move het principe van Be Prepared to Connect & Care. Bedrijven zijn voorbereid op gevaren, alarmeren via de Crash Move App en verlenen zorg volgens C-ABCDE-protocollen.

Achtergrond

De teamleden van Crash Move hebben een professionele achtergrond in acute hulpverlening bij defensie, brandweer, politie en traumahulp. Het principe van Be Prepared to Connect & Care is samengebracht in een gepersonaliseerd bedrijfsportaal en app.

Crash move logo

Burgemeester van de Mortelplein 43 5037 PJ Tilburg

KvK: 61536539

X
X
X