Arbowetgeving

Bouwbedrijven overtreden structureel veiligheidsregels

Uit de cijfers van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid is gebleken dat de meeste dodelijke ongelukken plaatsvinden in de sector Bouwnijverheid. […]

DETAIL