Privacybeleid

Het privacybeleid van Crash Move voor het werken met de  Crash Move App, het deelnemen aan trainingen en het aanschaffen van een product.

Crash Move respecteert jouw privacy.

Jouw privacy

Bij Crash Move willen wij je de best mogelijke ervaring bieden om ervoor te zorgen dat je optimaal kunt genieten van onze service zowel vandaag en morgen als in de toekomst. Om dit te kunnen doen en je een buitengewone, gepersonaliseerde service te kunnen bieden die volledig op jou is toegesneden, hebben we inzicht nodig zodat je bij een incident snel kunt handelen en/of de hulp van een ander kunt inroepen.

Niettemin zijn jouw privacy en de veiligheid van jouw persoonlijke gegevens voor ons altijd buitengewoon belangrijk. Daarom willen wij je zo transparant mogelijk uitleggen hoe we jouw persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan, delen en gebruiken en jou inzicht geven in de opties en keuzes die je hebt om te bepalen wanneer en hoe je wilt dat je persoonlijke gegevens worden gedeeld.

Dat is ons doel, en in dit Privacybeleid (“Beleid”) leggen we in detail uit wat we precies bedoelen.

Bij het verwerken van je persoonsgegevens zijn wij erg begaan met de bescherming van je privacy en besteden wij daar bijzondere aandacht aan tijdens onze bedrijfsprocessen. Wij verwerken de persoonsgegevens die wij bij je bezoek aan onze websites en/of APP hebben verzameld op vertrouwelijke wijze en uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Gegevensbescherming en informatieveiligheid vormen onderdeel van onze bedrijfspolicy.

 

Over dit beleid

In dit beleid leggen we in detail uit welke relatie je hebt met Crash Move BV wat betreft jouw persoonlijke gegevens. Het beleid is van toepassing op alle services van Crash Move (waaronder het gebruik van de App, Trainingen en producten) en alle mogelijk daaraan gekoppelde services (hierna te noemen de “Crash Move Services). De voorwaarden die van toepassing zijn op jouw gebruik van de Crash Move Services staan beschreven in onze voorwaarden (de “voorwaarden”).

Van tijd tot tijd kunnen wij nieuwe services ontwikkelen of aanvullende services bieden. Als de introductie van deze nieuwe of aanvullende services een verandering met zich meebrengt in de manier waarop wij jouw persoonlijke gegevens verzamelen of verwerken, zullen wij je meer informatie en aanvullende voorwaarden of beleidslijnen verstrekken. Dit beleid is van toepassing op die nieuwe of aanvullende services, tenzij anders vermeld bij de introductie daarvan.

Het doel van dit Beleid is:

 1. Zorgen dat je begrijpt welke persoonlijke gegevens we van jou verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en gebruiken en met wie we de gegevens delen;
 2. Uitleggen op welke manier we de persoonlijke gegevens die je met ons deelt gebruiken om je een optimale ervaring te bieden wanneer je de Crash Move Services gebruikt; en
 3. Uitleggen welke rechten en keuzemogelijkheden je hebt betreffende de persoonlijke gegevens die wij van jou verzamelen en verwerken en hoe wij jouw privacy beschermen.

Wij hopen je daarmee inzicht te geven in de zorgvuldigheid die wij betrachten ten aanzien van jouw privacy. Als je het niet eens bent met de inhoud van dit Beleid, wijzen wij je erop dat het je vrij staat om al dan niet gebruik te maken van de Crash Move Services. Heb je vragen dan kun je contact opnemen via het contactformulier op onze website.

 

Jouw rechten : alles of niets accepteren!

De rechten die zijn toegewezen aan individuele personen, indien beschikbaar en onderhevig aan toepasselijk recht, zijn:

 • Recht van toegang – het recht om geïnformeerd te worden over en toegang te verzoeken tot de persoonlijke gegevens die wij van jou verwerken;
 • Recht op rectificatie – het recht te verzoeken dat wij jouw persoonlijke gegevens wijzigen of bijwerken indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Recht op verwijdering – het recht te verzoeken dat wij jouw persoonlijke gegevens verwijderen;
 • Recht op beperking – het recht te verzoeken dat wij tijdelijk of permanent stoppen met het verwerken van al jouw persoonlijke gegevens of een deel daarvan;
 • Recht op bezwaar –
  • het recht om op elk moment om redenen betreffende jouw specifieke situatie bezwaar te maken tegen onze verwerking van jouw persoonlijke gegevens;
  • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonlijke gegevens voor direct marketing-doelen;
 • Recht op gegevensportabiliteit – het recht om een kopie te vragen van jouw persoonlijke gegevens in elektronische vorm en het recht om die persoonlijke gegevens te verzenden voor gebruik in een service van een andere partij; en
 • Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming – het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op een geautomatiseerd besluitvormingsproces, inclusief profilering, als dat besluit voor jou juridische of soortgelijke, belangrijke gevolgen zou hebben.

Voor het goed laten functioneren van de Lifesaver App, het bijwonen van de Lifesaver trainingen en/of het aanschaffen van een Lifesaver product is het helaas niet mogelijk om de rechten afzonderlijk in te stellen.

 

Hoe verzamelen we informatie?

Wanneer je gebruikt maakt van de onbetaalde App – je laat je naam, mailadres en mobiel nummer achter wanneer jij gebruik wilt maken van de App. Met het mailadres en wachtwoord kun je inloggen. Het mobiel nummer gebruiken we voor het koppelen van buddy’s.

Wanneer je lid wordt van de betaalde App – je laat je naam, mailadres, mobiel nummer en IBAN achter wanneer je lid wordt van de App. Deze gegevens hebben we nodig om het aantal valse meldingen te beperken en voor de betaling van je lidmaatschap.

Wanneer je een Training boekt – je laat je naam, mailadres, mobiel nummer en IBAN achter wanneer je een training boekt. Dit hebben we nodig indien een training wordt verzet of wordt geannuleerd. Het IBAN nummer is nodig voor de automatische afschrijving.

Wanneer je een product aanschaft – je laat je naam, adres, mailadres, mobiel nummer en IBAN achter wanneer je een product aanschaft. Het adres is voor de verzending van het product.

 

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Op 25 mei 2018 zijn de strengere transparantie-eisen van de AVG (Algemene verordening Gegevensbescherming) van de Europese Unie van kracht. Zoals altijd streven we ernaar je te voorzien van duidelijke en eenvoudige informatie over de persoonlijke data die we verzamelen en gebruiken. En hoe we deze data beschermen met ons Privacy-beleid. Persoonsgegevens worden alleen opgeslagen indien je ze vrijwillig hebt opgegeven voor een specifiek doel, bijvoorbeeld in het kader van je registratie of bij het uitvoeren van het lidmaatschap.

Categorieën persoonlijke gegevens Categorieomschrijving
Accountregistratie

We registeren de volgende gegevens:

 • Aanhef
 • Voornaam
 • Achternaam (tussenvoegsel)
 • Adres
 • Mailadres
 • Mobiel nummer
Betalingsgegevens (IBAN) We registeren het IBAN nummer van je bank die gekoppeld is aan je naam, voor de verwerking van betalingen.
Service / onderhoud / testen We registeren alle incidenten, en gegevens die worden ingevoerd, waaronder buddy’s, dierbaren.
Mobiele data We registeren het verbruik van de mobiele data en locaties.
Marketing / sales We verwerken geanonimiseerde gebruikersgegevens van websitebezoekers en gebruikers van de Lifesaver App voor het verbeteren van de website www.crashmove.com en de Lifesaver App.

Waarom gebruiken we jouw persoonlijke gegevens?

Waarom Crash Move jouw persoonlijke gegevens verwerkt (verwerkingsdoel) Rechtsgrond verwerkingsdoel Categorieën persoonlijke gegevens die Crash Move gebruikt
Oproepen van hulp derden Melding maken van een incident en hulpverleners waarschuwen en/of oproepen om hulp te verlenen Accountregistratie
Voorkomen misbruik Het voorkomen van opzettelijk aangemaakte valse meldingen op de App.
 • Accountregistratie
 • Betalingsgegevens (IBAN)
Verwerken betalingen Afname van een lidmaatschap, training of product Betalingsgegevens (IBAN)
Verbeteren App De hulpverlening is een continue proces dat dagelijks nieuwe impulsen krijgt. Op deze impulsen moeten wij als Crash Move inspelen en hebben daarvoor actuele data nodig. Marketing / sales

Delen van jouw persoonlijke gegevens

We hebben categorieën ontvangers die ook gebruik maken van de Crash Move Services, in het bijzonder de App.

Op het moment dat jij een melding krijgt om hulp te verlenen, zullen persoonlijke gegevens van de aanvrager aan jou worden verstrekt. Op het moment dat jezelf hulp vraagt zullen jou gegevens bekend worden gemaakt bij de personen aan wie jij hulp vraagt.

Particulieren

Categorie ontvangers Reden voor delen
Derden Bij een vermissing van een persoon kan een derde gevraagd worden om in de buurt de uit te kijken naar de vermiste persoon.
Vertrouwde personen Bij het activeren van een stil alarm wordt een vertrouwenspersoon (buddy) gevraagd om namens jou de politie kan bellen.
Dierbaren Bij een vermissing en/of noodsituatie kan specifieke informatie worden gedeeld met derden
Hulpverleners Bij een noodsituatie worden hulpverleners opgeroepen om te assisteren.
Overheid (politie) Bij een misdrijf kan het noodzakelijk zijn dat bepaalde informatie met de politie wordt gedeeld.

Bedrijven

Categorie ontvangers Reden voor delen
Managers of hulpverleners die actief zijn aangemeld bij een vestiging Vestigingen kunnen hun hulpverleners delen en gebruik maken van elkaars expertise in geval van een calamiteit/incident

Bewaren en verwijderen van gegevens

Wij bewaren jouw persoonlijke gegevens slechts zolang als nodig is om je te voorzien van de Crash Move Services en voor legitieme en essentiële zakelijke doeleinden, zoals het in werking houden van de Crash Move Services, het nemen van op gegevens gebaseerde zakelijke beslissingen over nieuwe functies en mogelijkheden, het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en de beslechting van geschillen. Wij bewaren sommige van jouw persoonlijke gegevens zo lang je gebruiker bent van de Crash Move Services. Wij bewaren bijvoorbeeld jouw accountgegevens, trainingen, incidenten en het invoeren van buddy’s, dierbaren.

Op jouw verzoek verwijderen of anonimiseren wij jouw persoonlijke gegevens, zodat je op basis daarvan niet meer kan worden geïdentificeerd, tenzij het ons wettelijk toegestaan is of tenzij wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonlijke gegevens te bewaren, bijvoorbeeld in de volgende situaties:

 • Als er een onopgeloste kwestie is betreffende jouw account, zoals een openstaand tegoed op jouw account of een onopgeloste vordering of lopend geschil, bewaren wij de benodigde persoonlijke gegevens totdat het probleem is opgelost;
 • Als wij wettelijk of fiscaal of om redenen van administratieve controle en verantwoording verplicht zijn de persoonlijke gegevens te bewaren, bewaren wij de benodigde persoonlijke gegevens voor de wettelijk toegestane termijn; en/of,
 • Als dit nodig is wegens onze legitieme zakelijke belangen, zoals fraudepreventie of de beveiliging van onze gebruikers.

Overdracht andere landen

Persoonlijke gegevens verzameld binnen de Europese Unie (EU) en Zwitserland kunnen bijvoorbeeld worden overgebracht naar en verwerkt door derde partijen in een land buiten de EU en Zwitserland. In dergelijke gevallen zal Crash Move zorgen dat de overdracht van jouw persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de geldende privacywetgeving en volgens gepaste contractuele, technische en organisatorische voorschriften, zoals de standaard EU-contractclausules.

Koppelingen

Wij kunnen advertenties van derden en andere inhoud die is gekoppeld aan websites van derden, weergeven. We hebben geen controle over en kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de privacypraktijken en inhoud van derden. Als je klikt op een advertentie of koppeling van een derde partij, dien jij je te realiseren dat je de Crash Move Services verlaat en dat persoonlijke gegevens die je verstrekt niet worden gedekt door dit beleid. Lees hun privacyregels om te weten te komen hoe ze jouw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken.

Kinderen

De Crash Move Services zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan 16 jaar. In sommige landen kunnen echter krachtens lokale wetgeving strengere leeftijdslimieten van toepassing zijn.

Jij kunt wel specifieke gegevens van een kind bewaren. Jij bent ook verantwoordelijk voor het invoeren van de gegevens alsmede het delen van deze gegevens.

Als wij merken dat jij persoonlijke gegevens van een kind onrechtmatig verzamelt en toevoegt aan onze Crash Move Services, dan zullen wij redelijke maatregelen nemen om deze gegevens te verwijderen. Dit houdt in dat wij de gegevens van het betreffende dat kind mogelijk moeten verwijderen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij kunnen dit privacybeleid zo nu en dan wijzigen. Als wij wezenlijke veranderingen aanbrengen in dit beleid, zullen wij dat duidelijk kenbaar maken, zoals gepast onder de omstandigheden, bijvoorbeeld door in de Crash Move Services een opvallende kennisgeving te tonen of door je een e-mail te sturen. Wij kunnen jou vooraf in kennis stellen. Zorg daarom dat je een dergelijke kennisgeving zorgvuldig leest.

Veiligheid van gegevens

Crash Move neemt veiligheidsmaatregelen zodat je gegevens die wij in ons bezit hebben, zijn beschermd tegen bewerking, verlies, vernietiging, toegang door onbevoegden of ongeoorloofde vrijgave. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

Jouw inlognaam en wachtwoord is strikt persoonlijk en dit kan/mag nimmer aan derden worden verstrekt noch worden overgedragen. We raden je aan om een sterk wachtwoord te gebruiken.

Gebruik van cookies

Informatie over het gebruik van cookies op onze website kun je vinden onder cookies.

Tot slot

De Crash Move Services heeft een heldere missie “het redden van levens binnen 6 minuten na het melden van een incident”. Valse meldingen en/of het invoeren van onjuiste gegevens die kunnen leiden tot levensgevaarlijke situaties en of onnodig kosten met zich meebrengen, worden door ons aangepakt. We houden ons het recht voor om aangifte te doen bij de politie en jouw gegevens te overhandigen.

Contact

Om meer informatie te verkrijgen of om suggesties of klachten in te dienen betreffende de verwerking van je persoonsgegevens, kun je contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbeveiliging.

Indien, ondanks onze inspanningen om de gegevens correct en up-to-date te houden, toch onjuiste informatie werd opgeslagen, passen we ze op je verzoek aan.

De heer J-P Mars
0134628128
Burgemeester van de Mortelplein 43
5037 PJ Tilburg

Crash move logo

Burgemeester van de Mortelplein 43 5037 PJ Tilburg

KvK: 61536539

X
X
X