Over Crash Move

Voor een zelfredzame wereld

Wij zijn Crash Move. Wij geloven in een wereld waarin iedereen zelfredzaam is binnen 6 minuten bij een levensbedreigend incident, totdat de professionele hulpdiensten arriveren. De minimale aanrijtijd van de hulpdiensten is namelijk zes minuten. In deze zes minuten moeten slachtoffers voldoende geholpen worden om ernstig(er) letsel of zelfs overlijden te voorkomen. Met veel passie werken wij dagelijks aan onze missie om de kans op letsel, overlijden, schade of zelfs vermissing te voorkomen of aanzienlijk te verkleinen. Dit doen we door organisaties en burgers optimaal voor te bereiden op levensbedreigende incidenten met de juiste communicatie-tools, trainingen en hulpmiddelen. 

Wie is Crash Move?

Behoefte

De verharding van de maatschappij roept om acute hulpverlening in groepsverband bij een ernstig geweldsmisdrijf, inbraak, brand, aanslag, vermissing of ongeval. Crash Move vergroot de kans om zwaar letsel of overlijden te voorkomen.

Korps Mariniers

Crash Move handelt via het principe Be Prepared to Connect & Care en vindt zijn oorsprong in het Nederlandse Korps Mariniers. De specialisten in crisisbeheer die het beste functioneren door samenwerking in teamverband.

Achtergrond

Crash Move bestaat uit professionals die zorgen dat jouw veiligheid altijd in orde is. Specialisten dus die acute hulpverlening bieden door hun achtergrond en ervaring bij defensie, brandweer, politie of traumahulp.

Werkwijze

Een goede voorbereiding in combinatie met snel handelen in geval van ernstige verwondingen via het C-ABCDE protocol zorgt voor acute hulp bij elke denkbare noodsituatie. Alles professioneel doorgevoerd in de Crash Move App.

Waar komt de naam vandaan?

Crash move is de militaire benaming voor de eerste actie bij een incident. Die term is alom bekend bij mensen die gediend hebben of nog dienen. Een crash move heeft veel impact op individu en team. Vaak is er, midden in de nacht, sprake van dreiging en dient de groep zich in veiligheid te brengen. Dan is het dus inpakken en wegwezen.

Start vandaag nog met meer zelfredzaamheid