Disclaimer / Privacy

Disclaimer

De applicatie is aan jou beschikbaar gemaakt via een App Store of Play Store. Dit houdt in dat je een licentie hebt gekregen om de applicatie te gebruiken onder de voorwaarden van deze licentieovereenkomst. Het aanvaarden van deze voorwaarden is een voorwaarde om de licentie te verkrijgen en de applicatie te mogen gebruiken.

Crash Move streeft ernaar de informatie op deze website correct, volledig en up-to-date te houden.

Wij behouden ons het recht voor de op deze site vermelde informatie op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

Wij geven uitdrukkelijk geen garantie omtrent de juistheid of de volledigheid van de inhoud van deze site.

Wij zijn niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van, of de onmogelijkheid om gebruik te maken van, deze website en de daarop gepubliceerde informatie.

Het gebruik van de links op de site kan tot gevolg hebben dat je onze site verlaat.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor en hebben geen controle op de inhoud van sites van derden die aan de site gekoppeld zijn.

Op de website en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.